CÁCH THỨC NẠP TIỀN TỰ ĐỘNG VÀO TÀI KHOẢN

TK 13979868

Tên tài khoản thanh toán: CT CP SAO VANG VIET NAM TRAVEL

Nội dung CK: SỐ ĐIỆN THOẠI đã đăng kí mua vé máy bay